تبلیغات
کانون صنفی معلمان بروجرد - اساسنامه ی کانون صنفی معلمان ماده 1 تا 15
 
کانون صنفی معلمان بروجرد
برای قایق های بی حرکت موج ها تصمیم می گیرند!
                                                        
درباره وبلاگ

این وبلاگ متعلق به کانون صنفی معلمان شهرستان بروجرد است.این کانون شعبه کانون صنفی معلمان ایران و طبق ماده 10 کمیسیون احزاب اجازه فعالیت دارد.اطلاعیه ها و بیانیه های منتشر شده در وبلاگ مورد تایید اعضای هیئت مدیره و توسط سخنگو(مسئول روابط عمومی و عضو هیئت مدیره) کانون منتشر می شود.برای ارسال نظرات، روی دایره سبز رنگ کنار عنوان هر پست کلیک کنید.
مدیر وبلاگ : کانون صنفی معلمان بروجرد
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ابزار رایگان وبلاگ

Online User
 کانون صنفی معلمان ایران انجمنی است:(صنفی،علمی،یا صنفی تخصصی)غیر سیاسیو غیر انتفاعی که در این اساسنامه ساسنامه به اختصار "کانون " نامیده می شود.
تبصره: متخصص آموزش و پرورش
{در این اساسنامه به آندسته متخصص اطلاق می شود،که در آموزش و پرورش دست اندر کار تعلیم و تربیت بوده و دارای حکم رسمی در ر سته ی آموزشی و  فرهنگی می باشند.}
برای دیدن بقیه به ادامه مطلب مراجعه نمایید

اساسنامه ی کانون صنفی معلمان 

فصل اول

کلیات و اهداف

ماده ی 1

   نام :  ( کانون صنفی معلمان ایران) می باشد.

   کانون صنفی معلمان ایران انجمنی است:(صنفی،علمی،یا صنفی تخصصی)غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه به اختصار "کانون " نامیده می شود.

تبصره: متخصص آموزش و پرورش

{در این اساسنامه به آندسته متخصص اطلاق می شود،که در آموزش و پرورش دست اندر کار تعلیم و تربیت بوده و دارای حکم رسمی در ر سته ی آموزشی و  فرهنگی می باشند.}

 

ماده ی 2 :     محل کانون صنفی معلمان ایران

   مرکز اصلی این انجمن  در شهر تهران به نشانی:تهران – صندوق پستی 3543/19395کانون صنفی معلمان واقع است و درصورت لزوم می تواند با تصویب کمیسیون ماده ی 10قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها در سایر شهر های کشور شعبه ،دفتر یا نمایندگی دایر کند.

 

ماده ی 3: تابعیت

       کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران رادارد،وکلیه اعضای آن التزام خودرابه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

 

ماده ی 4

   اهداف "کانون" تشکلی است.مستقل وغیر دولتی که در راستای کسب اهداف زیر تلاش می کند.

1-ایجاد وحدت و هم بستگی بین معلمان

2- ارتقا شان و جایگاه معلم در جامعه

3- دفاع از حقوق مادی و معنوی همه ی معلمان

4- ایجاد رابطه ی عمیق و پایدار بین معلمان وسایر اقشار جامعه

5- فراهم نمودن زمینه ی مشارکت متشکل معلمان درتصمیم سازی ها و تصمیم گیری های آموزش و پرورش

6- ارتقا مستمر دانش وبینش معلمان

7- رفع تبعیض بین معلمان دوره های مختلف وبین معلمان و کار کنان اداری آموزش و پرورش

8- ایجاد عدالت در برخورداری از حقوق مادی و معنوی بین معلمان و سایر کارکنان دولت وکمک  به ایفای نقش اساسی معلمان در توسعه ی اجتماعی فرهنگی جامعه

 

ماده ی 5

   طرح ها و سایراقداماتی که دراساسنامه پیش بینی شده وبه نحوی باوظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانها ی دولتی ارتباط دارد . پس از کسب موافقت وزارتخانه ی ذیربط به اجرا در خواهد آمد.

 

فصل دوم

"شرایط و نحوه ی عضویت و انواع آن"

 

 

ماده ی 6

  هر متخصص در رشته ی آموزش و پرورش که دارای حکم استخدامی در رسته ی آموزشی و فرهنگی بوده که شامل : آموزگاران ،دبیران،کودکیاران،مدیران،معاونین مدارس،مربیان تربیتی،مربیان بهداشت،مدیران دروس،مشاورین،دفترداران مدارس ، معلمان و دبیران ورزش که دارای شرایط زیرباشند . میتوانند با تصویب هیات مدیره به عضویت کانون درآیند:

1- داشتن حکم استخدام رسمی از وزارت آموزش و پزورش

2- پذیرفتن مفاد اساسنامه

3- محروم نبودن از حقوق اجتماعی

4- داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی

 

ماده ی  7

کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود.1- اعضای پیوسته که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشد واز اعضای اصلی محسوب می شود.

2- اعضای افتخاری : از بین دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده وبا پیشنهاد هیات مدیره توسط مجمع عمومی برگزیده می شوند.

تبصره: اعضای افتخاری  و غیر ایرانی باید همراستا با اهداف جمهوری اسلامی ایران باشند.ویا دست کم همسوبا اهداف استکبار جهانی نبوده و به تایید کمیسیون ماده ی 10 رسیده باشد.

 

 

فصل سوم

"ارکان کانون "

ماده ی 8

ارکان کانون : ارکان کانون صنفی معلمان ایران

1- مجمع عمومی    2-هیات مدیره (هیات اجرایی)     3- هیات رهبری ( بازرسان)

 

الف- مجمع عمومی

 

ماده ی 9

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری درکانون صنفی معلمان  است،که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیــل می شود.

 

ماده ی 10

مجمع عمومی بارعایت تشریفات مندرج در ضمیمه ،سالی یک بار در نخستین جمعه ماه اردیبهشت تشکیل خواهد شد،برای رسمیت، حضورنصف بعلاوه ی یک نفر اعضای پیوسته و برای تصویب هر موضوعی رای اکثریت اعضا حاضر ضرورت دارد. درصورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسید ،جلسه ی دوم به فاصله ی 15 روز تشکیل و باهر تعداد حاضرین جلسه رسیمت خواهد یافت.

مجمع عمومی ممکن است،به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره با یک سوم اعضای پیوسته تشکیل گردد.

 

ماده ی 11

وظایف مجمع عمومی عادی.

1- انتخاب هیئت مدیره وهیات رهبری (بازرسان) ( اصلی وعلی البدل)

2- گوش دادن ورسیدگی به گزارش هیئت مدیره وبازرس(بازرسان(.

3- تعیین خط مشی کلی کانون صنفی معلمان ایران.

4- بررسی وتصویب یا،ردپیشنهادات هیات مدیره.

5ـ تصویب ترازنامه وبودجه ی کانون صنفی معلمان ایران .

6- تعیین روزنامه ی کثیرالانتشاربرای درج آگهی هاودعوتنامه ها.

 

ماده ی 12

مجمع عمومی فوق العاده بارعایت تشریفات اعلام در روزنامه ی رسمی مشابه مجمع عمومی عادی وبا شاریط زیر تشکیل خواهد شد.

1- بادرخواست هیئت مدیره یا هیات رهبری(بازرسان)

2- بادرخواست یک سوم اعضای کانون.

ت1- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده ودست کم پانزده روزپیش ازتشکیل آن به آگاهی اعضاء خواهدرسید.

ت 2- مجمع عمومی فوق العاده، برای رسمیت،همان شرایط مجمع عمومی عا دی راخواهدداشت.

ت 3- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حد اقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضر درجلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده ی 13

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

2- بررسی و تصویب یا،ردانحلا ل مصوبات کانون صنفی معلمان ایران.

3- عزل برخی یا کل اعضای هیئت مدیره وانتصاب اعضاء علی البدل وانتخاب تعداد کسری اعضای هیئت مدیره تا سر رسید مجمع عمومی عادی.

تبصره : عزل هیات مدیره باید به آگاهی و موافقت وزارت کشور دردستور کار مجمع قرار گیرد

 

ماده ی 14

مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب ازیک رییس،یک منشی ودو ناظراداره می شوند.

تبصره : اعضای هیئت رییسه نبایدازبین کاندیداها ی هیات اجرایی وبازرسان باشند،وبااعلام قبولی نامزدی خوددرمجمع عمومی برگزیده خواهندشد.

 

ماده ی 15

کانون صنفی معلمان ایران دارای هیات اجرایی مرکب ازپانزده نفراصلی وهفت نفرعضوعلی البدل خواهدبود.

ت 1ـ شعبات کانون در مراکز استانها توسزط هیاتی مرکب از هفت نفر اصلی و سه نفر علی لبدل از سوی اعضای شعبه برگزیده و با تصویب هیات مدیره مرکزی انتصاب می شوند،اداره خواهد شد.واعضای این هیات ها برابر دستور هیات مرکزی فعالیت خواهند نمود.حد نصاب تاسیس شعبه 50 نفر عضو می باشد . که در صورت عدم حصو ل آن می توان دفتر یا نمایندگی دایرنمود.

ت2- جلسات هیات مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمیات متخذه با اکثریت آرا موافق معتبر خواهد بود.

ت3- اعضای هیات مدیره حداکثر یک هفته پس از برگزیده شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس  یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار گزینش خواهند نمود . حدود اختیارات آنهارا آیین نامه مشخص می نماید.

ت4- شرکت اعضای هیات اجرایی در جلسات آن لازم است،وغیبت هریک ازاعضاء بدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلی تاسه جلسه ی پیاپی درحکم استعفای عضوغایب خواهدبود.

ت5-درصورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

ت6- هیات مدیره علاوه برجلساتی که بطور مرتب و حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل خواهند داد،بنا به ضروت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.فاصله ی بین ارسال دعوت نامه ویا تلفن و تشکیل جلسه هیات مدیره حد اقل سه روز خواهد بود.

ت7- از 15 نفر اعضای هیات مدیره الزاما 10  نفر از آنها از میان ذعضایی انتخاب می شوند،که دارای حد اقل 12 ساعت تدریس در یکی از مدارس بوده و به کار تدریس اشتغال داشته باشند.

ت8- تغییر تبصره 7 ماده ی 15 با تصویب دو سوم اعضا مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییر است.

 


نوع مطلب :
برچسب ها : عمومی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 26 آذر 1393 03:30 ب.ظ
سلام
لینک شدید، لطفا ما را هم با نام (وبلاگ شخصی محمد رافع) لینک کنید.با تشکر
http://mohamad777.blogfa.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.